Taneční styly

Disco Dance a Disco show

Charakter tance: Pulzující, rytmické kontrakce a uvolnění v souladu s rytmem hudby. Pohyb paží podporuje a zdůrazňuje pohyb těla.Rytmická, choreografická a celková taneční různorodost, originalita, rytmické i myšlenkové využití hudební předlohy, pohybová náročnost a flexibilita jsou vysoce oceňovány. Choreografie soutěžních vystoupení by měla vycházet z tance skupiny, ne jedinců, jejichž taneční projev na sebe nenavazuje. Taneční různorodost, originalita, využití hudební použití synchronizovaných pohybů, stínového postavení, zrcadlových pozic a propojení těchto prvků včetně choreografického členění a práce s prostorem. Disco dance se odlišuje především dějem v choreografii a možností užití rekvizit a kulis, které dotváří celou choreografii.

Street dance

Charakter tance: Zahrnuje různé taneční techniky hip hopu jako popping, vlny, locking, latinsko amerických tanců a jiných. Prvky Electric Boogie mohou být předvedeny, ale nesmí dominovat. Hip Hop je většinou tančen v osminkovém rytmu. Choreografie soutěžních vystoupení by měla vycházet z tance skupiny, ne jedinců, jejichž taneční projev na sebe nenavazuje. Taneční různorodost, originalita, využití hudební předlohy, pohybová náročnost jsou vysoce oceňovány. Stejně tak použití synchronizovaných pohybů, stínového postavení, zrcadlových pozic a propojení těchto prvků včetně choreografického členění a práce s prostorem. Jedná se o volné pojetí, které můžete využít kdekoliv.

Electric boogie

Charakter tance: Jedním slovem „robot“. Figury a pohyby, které jsou pro tento taneční styl typické jsou ostré elektrické pohyby, elektrické šoky, izolace, robotika, pantomima, vlny, popping, animace, walking, loutka, ticking, v omezené míře i locking.
V tomto stylu každoročně lektoři i jejich svěřenci získávají medaile na Mistrovství České republiky a následně každoročně reprezentují na Mistrovství Evropy a Světa.