Taneční styly

Disco Dance a Disco show

Charakter tance: Pulzující, rytmické kontrakce a uvolnění v souladu s rytmem hudby. Pohyb paží podporuje a zdůrazňuje pohyb těla. Rytmická, choreografická a celková taneční různorodost, originalita, rytmické i myšlenkové využití hudební předlohy, pohybová náročnost a flexibilita jsou vysoce oceňovány. Choreografie soutěžních vystoupení by měla vycházet z tance skupiny, ne jedinců, jejichž taneční projev na sebe nenavazuje. Taneční různorodost, originalita, využití hudební použití synchronizovaných pohybů, stínového postavení, zrcadlových pozic a propojení těchto prvků včetně choreografického členění a práce s prostorem. Disco dance se odlišuje především dějem v choreografii a možností užití rekvizit a kulis, které dotváří celou choreografii.

Street dance

Charakter tance: Zahrnuje velké množství tanečních stylů (hip hop, house, poppin, krump, break, litefeet apod.) a mnoho tanečních technik (waving, ticking, tutting a další). Hip Hop je většinou tančen v osminkovém rytmu. Choreografie soutěžních vystoupení by měla vycházet z tance skupiny, nikoliv jedinců, jejichž taneční projev na sebe nenavazuje. Taneční různorodost, originalita, využití hudební předlohy, pohybová náročnost jsou vysoce oceňovány. Stejně tak použití synchronizovaných pohybů, stínového postavení, zrcadlových pozic a propojení těchto prvků včetně choreografického členění a práce s prostorem. Jedná se o volné pojetí, které můžete využít kdekoliv.